KURUMSAL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KONU İÇERİKLERİ

İŞLETMESEL ve KİŞİSEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

 • Fikir Haritaları Oluşturmak
 • Tersine Beyin Fırtınası
 • KENDİMİZİ NE KADAR TANIYORUZ?
 • BİREYSEL FARKINDALIK - SWOT ANALİZİ
 • KURUMSAL FARKINDALIK - SWOT ANALİZİ
 • Liderlik, Yönetim
 • Sorun Çözme ve Karar Verme Süreçleri
 • Öncelik Kendimiz=Kendimizle İletişim Ama Nasıl? Meditasyona Ne Dersiniz?
 • Kendi Zamanımız Ne Kadar Önemli? Kendimi Ne Kadar Seviyorum?
 • Diğerlerinin Zamanı Önemli! Saygı Göstermeliyim!
 • Kendimizle Başlayan ve Dalga Dalga Yayılan Bireysel Çatışmalar
 • Kendini Zihnini Meditasyonla Yönetme
 • Grup Çalışmalarındaki Zorluklar ve Çözüm Yöntemleri
 • Enerji Kavramı ve Hayatımıza Etkisi
 • Biyolojik ve Psikolojik Şifalanma (Depresyon, Kronik Ağrı vb. sorunlar)
 • Meditasyonla Deneyimleme
 • İnovasyon Nedir?
 • Geçmişten Günümüze Markalar Kategorisinde Dünya  ve Türkiye
 • Yaratıcılık – Uygulama ve Egzersizleri
 • Yenilik Kavramı - Yenilikçi Firma
 • Ürün Yeniliği
 • Süreç Yeniliği
 • Organizasyonel Yenilik
 • Pazarlama Yenilikleri ve Dijitalleşme
 • Bir Firmanın Belirli Bir Süredeki Yenilik Faaliyetleri
 • Yeniliklerin Firma Performansı Üzerindeki Etkileri
 • Dış Bağlantı Kurma
 • Yenilik Hakkında Veri Toplama
 • Yeniliğin Ölçümlenmesi
 • Neden Yenilik?
 • Yenilik Türleri – Pazarlamada Yenilik konuları örneklerle anlatılır.
 • İşletmelerin Müşterilerine Satışa Yönelik Sunum Hazırlamaları
 • İşletmelerin Kendilerini Anlatmalarına Yönelik Sunum Hazırlamaları
 • İletişim Türleri Sözsüz İletişim: Beden Dili (Jest Ve Mimikler, Beden Duruşu)
 • Etkili İletişim: İletişim Yeterliliği, Sözlü Ve Sözsüz İletişim, Etkili Dinleme
 • Etkili Dinleme: Dinleme Türleri, Dinleme Engelleri
 • Sunum Ve Söyleşide Karşılaşılacak Engeller Ve Başa Çıkma Yolları
 • Sunum Ve Söyleşide Kullanılacak Araç Ve Gereçler
 • Sunum Veya Söyleşi Hazırlama Aşamaları; Planlama, Hazırlama Ve Uygulama Aşamalarının Atölye Çalışması Biçiminde Anlatılmadır. 
 • Girişimcinin Tanımı
 • Girişimciliğin Özellikleri
 • Girişimcinin Kişilik Yapısı
 • Başarısızlık Bir Başarı Örneğidir Aslında!!!
 • Kısa - Orta - Uzun Vadeli Planlama Kavramı
 • Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulması Süreci
 • Satış Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Örgütlenme, Yönetim Yapısı - Kurumsallık
 • Girişimci Destekleri - Girişimcinin Finansman Kaynakları ve Yönetimi
 • Üretim Süreci
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Gibi Kavramlar Girişimcilik Örnekleri ile Birlikte Anlatılır.
 • Yeni ekonomide E-Ticaret ve Dijital Pazar Neyi İfade Eder?
 • E-Ticaret Kavramları
 • E-İş Kavramı
 • Sanal Pazar Yerleri
 • Tüketici Pazarı
 • E-Tedarik
 • E-Ticaretin SWOT Analizi
 • Tüm İşletmeler EŞİT mi?  - Fırsat Eşitliği
 • Dijital  Pazarlama Karması  - Ürün - Fiyat  - Dağıtım - Tutundurma
 • Birebir Pazarlama
 • CRM ve E-CRM
 • İnternette Nasıl Markalaşılır? Nasıl Reklam Yapılır? Nasıl Satış Yapılır?

MARKA YÖNETİMİ

“Eğer bu şirket bölünecek olsa, size varlıklarını, fabrika ve donanımlarını verir, markaları ise ben alırdım ve sizden daha başarılı olurdum”.

 • Tüketici ve Müşteri Kavramları
 • Müşterinin Analizi,
 • Markalaşmanın Önemi
 • Marka Kavramları
 • Nasıl Markalaşılır?
 • Hedef Kitle ve Hedef Pazar Belirleme, Pazar Bölümlendirmesi
 • Marka Stratejileri Oluşturma
 • Turquality Marka Programı
 • Dünyadan ve Türkiye’den Markalaşma Örnekleri
 • Neden Markalaşalım?
  • Marka; Tüketicinin Karar Alma Sürecini Kısaltır.
  • Tüketici Memnuniyetini Artırır.
  • Tüketici Haklarını Korur.
  • Toplumsal Konulara Duyarlılığı Artırır.
  • Satışlarda İstikrar Sağlar.
  • Fiyatlama Özgürlüğü Sağlar.
  • Nakit Akışını Artırır.
  • Aktif Bir Değerdir.
  • Firmaların Kalıcılığını Sağlar.
  • Büyüme potansiyelini artırır.
  • Pazarlık gücünü artırır.
  • Marka da Marka!
  • Süreci birlikte yaşayalım...
 • Şirketinizi Büyütmek mi İstiyorsunuz?
 • Pazarlama Kavramları
 • Rekabet Analizi
 • Büyüme – Küçülme – Stabil Olma Stratejileri
 • Hedef Pazar Kavramı
 • Konumlandırma
 • Pazarlama Karması
 • Ürün Stratejileri
 • Yeni Ürün
 • Ürün Geliştirme
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Yüksek Fiyat
 • Düşük Fiyat
 • Rakip Analizi
 • Pazarlama Karması
 • Dağıtım Stratejisi
 • Lojistik
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi
 • Tutundurma Stratejisi
 • Reklam
 • Halkla İlişkiler
 • Kişisel Satış
 • Satış Geliştirme
 • Doğrudan Pazarlama
 • Mor İnek Olmak ? temalı stratejiler örneklerle anlatılır.
 • Neden Dış Pazara Açılıyoruz?
 • Glokalizasyon - Küresel Düşün, Yerel Davran
 • Makroekonomik Faktörler
 • İç ve Dış Pazar Çevresi
 • Dış Pazara Girişi Engelleyen Faktörler
  • Hükümetlerin İthalatı Azaltmak İçin Koydukları İthal Yasakları
  • Kotalar (İthalatın Miktar Açısından Sınırlandırılmasıdır)
  • İthalatta Alınan Çeşitli Vergi, Resim Ve Harçlar
  • Yabancı Dil
 • Hedef Pazarlar İçin Pazarlama Programlarının Belirlenmesi
 • Hedef Pazar Oluşturma  
 • Pazar Bölümlendirme
 • Dış Pazara Giriş Stratejileri
  • Dolaylı İhracat
  • Dolaysız İhracat
 • Uluslararası Pazarlama Karması - 4 P
  • Ürün Stratejileri
  • Fiyatlandırma Stratejileri
  • Ödeme Şekilleri
  • Dağıtım Stratejileri
  • Tutundurma Stratejileri
 • Teslim Şekilleri
 • Uluslararası Pazarlarda Başarılı Olmak İçin Yapılacaklar?  
 • Uluslararası Ticaret Kavramları
 • Uluslararası Ticaretin İşleyişi
 • Uluslararası Ticarette Riskler
 • Uluslararası Pazar Kavramı
 • Uluslararası Ticarette Taraflar Ve Sözleşme
 • Bölgesel Ticari Oluşumlar
 • İthalat Ve İhracat Kavramları
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri
 • Uluslararası Finansman Kaynakları konularında anlatım yapılır.
 • Tüketici ve Müşteri Kavramları
 • Müşterinin Analizi
 • Markalaşmanın Önemi
 • Marka Kavramları
 • Nasıl Markalaşılır?
 • Hedef Kitle ve Hedef Pazar Belirleme, Pazar Bölümlendirmesi
 • Marka Stratejileri Oluşturma
 • Turquality Marka Programı
 • Dünyadan ve Türkiye’den Markalaşma Örnekleri
 • Neden Markalaşalım?
 • Marka; Tüketicinin Karar Alma Sürecini Kısaltır.
  • Tüketici Memnuniyetini Artırır.
  • Tüketici Haklarını Korur.
  • Toplumsal Konulara Duyarlılığı Artırır.
  • Satışlarda İstikrar Sağlar.
  • Fiyatlama Özgürlüğü Sağlar.
  • Nakit Akışını Artırır.
  • Aktif Bir Değerdir.
  • Firmaların Kalıcılığını Sağlar.
  • Büyüme potansiyelini artırır.
  • Pazarlık gücünü artırır.
  • Marka da Marka!
  • Süreci birlikte yaşayalım...
 • Ambalaj Tasarımı Nasıl Olmalı?
 • Pazarlamaya Giriş
 • Pazarlama Kavramları
 • Rakip Analizi
 • Pazar Çevresi
 • Hizmet Pazarlama Karması
  • Hizmet
  • Fiyat
  • Dağıtım – Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tutundurma
  • Fiziksel Uygunluk
  • Süreç
  • İnsan unsurları stratejik pazarlama yönetimi anlayışına yönelik örneklerle anlatılır.
 • Hedef Pazar Kavramı
 • Pazar Kavramı
 • Tüketici Ve Müşteri Kavramları
 • Müşterinin Elde Tutulması Nasıl Sağlanır?
 • Hangi Müşteri Kar Getirir?
 • Tüketici Çeşitleri
 • Tüketici Evreleri
 • Tüketim Kavramı
 • Pazar Araştırması Ve Tüketici İlişkisi
 • Genel Tüketici Davranış Modeli
 • Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler
 • Tüketici Satın Alma Karar Türleri
 • Algılama
 • Tutum
 • Öğrenme
 • Müşterinin Takibi – CRM
 • CRM Ne Zaman İşe Yaramaz? Konuları örneklerle anlatılır.
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - CRM
 • Müşteri Kimdir?
 • Müşteri Neden Önemlidir?
 • Sadık Müşteri Kimdir?
 • Kar Getiren Müşteri Kimdir?
 • Müşteri Terk Etti. Önemli mi?
 • Müşteri Nasıl Sadık Olur?
 • Müşterinin Sadakati Nasıl Korunur?
 • CRM’in Hedefleri
  • Doğru Ürünü
  • Doğru Zamanda
  • Doğru Miktarda
  • Doğru Yerde
  • Doğru Fiyatla
  • Doğru Tüketiciye Sunmak
 • En Önemli Stratejik Boyut : Müşteri
 • Standart Ürün Ve Hizmetteki Farklılığı Yaratacak Tek Unsur: Müşteriye Farklı Davranmak’ temalı konular CRM örnekleriyle anlatılır.
 • Dış Pazar Araştırması
  • Girişimcinin ihracat yapıp yapmayacağını, Nasıl ihracat yapacağını ve Stratejisini belirlemesi gerekir.  
 • Araştırmanın Aşamaları Nelerdir?
  • Amaç
  • Ürünün Sınıflandırılması
  • Bilgi Kaynaklarının Tespiti
  • Verilerin Sınıflandırılması
  • Veri Bankasını Oluşturma
 • Pazar Araştırması Alanları
  • Hedef Pazar Araştırması
  • Müşteri Araştırması
  • Ürün Araştırması
  • Tutundurma Araştırması
  • Dağıtım Araştırması
  • Fiyat Araştırması
  • Satış Araştırması
  • Pazar Trendi Araştırması
 • Araştırma Veri Kaynakları
  • Birincil Kaynak ve Kullanım Alanları
  • İkincil Kaynak ve Kullanım Alanları
 • Hedef Pazar Seçiminde Kullanılacak Verilerin Sınıflandırılması
  • Makro Ortam İle İlgili Veriler Pazar Bölümü İle İlgili Veriler
  • Demografik Yapı Tüketiciler/ Müşteriler
  • Coğrafi Konum Rakip Şirketler
  • Sosyo Ekonomik Yapı Dağıtım Kanalları
  • Kültürel Yapı Ve Yaşam Tarzı
  • Teknolojik/ Endüstriyel Düzey
  • Politik / Hukuki Durum konuları örneklerle anlatılır.
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • İletişim Nedir?
 • Ne Değildir?
 • Tutundurma Karması Elemanları / Bileşenleri
  • Kişisel Satış
  • Reklam
  • Halkla İlişkiler
  • Satış Geliştirme
  • Doğrudan Pazarlama
  • İnternette Pazarlama
 • Tutundurma Karmasının Seçimini Etkileyen Faktörler örneklerle anlatılır.
 • Biz Kimiz?
 • Ne İŞ Yapıyoruz?
 • Hedef Kitlemiz Kim?
 • Müşterilerimiz Kim?
 • Neden Ürünlerimizi / Hizmetlerimizi Satın Alıyorlar?
 • Pazar Körü müyüz?
 • Hedefimiz Var mı?
 • Güçlü Yönlerimiz?
 • Zayıf Yönlerimiz?
 • Rakiplerimiz Kim?
 • Pazardaki Fırsatlarımızı Görüyor muyuz?
 • Pazardaki Tehditleri Görüyor muyuz?
 • Etkili Satış Nasıl Yapılır?
 • Hedefleri nasıl yakalarız?
 • İstikrarlı bir hedefi nasıl sağlarız?
 • Hangi Teknikler Bize Uygun?
 • Müşterilerimizin Sayısını Nasıl Arttırabiliriz?
 • Şimdi… Satış Planımızı Oluşturalım! temalı konular örneklerle anlatılır.
 • Yönetim Kavramları
 • Güç
 • Otorite
 • Yönetim Psikolojisi
 • İç Müşteri
 • Dış Müşteri
 • Lider misiniz?
 • Yönetici misiniz?
 • Dış Genel Çevre (Uzak Çevre)
 • Politik ve yasal çevre
 • Ekonomik çevre
 • Demografik çevre
 • Sosyokültürel çevre
 • Teknolojik  çevre
 • Uluslararası çevre
 • Kurumumuzun Vizyonu Nedir?
 • Kurumumuzun Temel Değerlerini Oluşturalım!
 • Yönetsel İşlevler - 1. Planlama
  • Amaçlar
  • Hedefler
  • Planlar
   • Plan Türleri
    • Süre Açısından
    • Uzun Vadeli
    • Orta Vadeli
    • Kısa Vadeli
 • Yönetsel İşlevler - 2. Örgütleme
  • Örgütlemede Temel Unsurlar
  • İşlerin Bölünmesi
  • Bölümlendirme
  • Emir – Komuta Düzeni
  • Yetki Ve Sorumlulukların Dağıtımı
  • Yönetim Şeması Oluşturma
  • Görev Tanımı Ve Sorumluluklar
  • İş Akış Şeması
 • Yönetsel İşlevler - 3. Yürütme
  • İki Boyutlu Liderlik Teorileri
 • Yönetsel İşlevler: 4. Denetim
  • Denetleme Türleri
   • İleriye Yönelik Denetim
   • Eşzamanlı Denetim
   • Geriye Dönük Denetim
 • Çatışma Yönetimi konuları örneklerle  ve uygulama çalışmalarıyla beraber anlatılır.
 • Yönetim Kavramları
 • Güç
 • Otorite
 • Yönetim Psikolojisi
 • İç Müşteri
 • Dış Müşteri
 • Yönetim Planı
 • Yönetici / Yöneticilik
 • Yönetim
 • Lider Misiniz?
 • Yönetici Misiniz?
 • Liderlik
 • Yönetsel İşlevler
 • Yönetim Düzeyleri Ve Beklenen Beceriler
 • Yönetimin Boyutları
 • Başarılı Şirketleri Batıracak 10 Ölümcül Hata konuları örneklerle anlatılır.
 • Perakende Kavramı
 • Perakende Ve Dağıtım Kanalları
 • Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi
 • Perakendede Rekabet Stratejileri
 • Perakendede Teknoloji ve Yeni Meslek Alanları
 • Yeşil Perakende
 • Perakende Ve Müşteri Kavramı
 • Kaybedilen Müşteri ve Geri Kazanılması
 • CRM Ve Perakendecilik
 • Perakende Markası
 • Perakendecilikte Başarısızlığın Nedenleri Ve Çözüm Yolları konuları hakkında örneklerle bilgi verilir.
 • İşletme Ve Aile İşletmesi Kavramları, Özellikler, Aile İşletmelerinin Yeri Ve Önemi, Türkiye’de Aile İşletmeleri
 • Aile Şirketi Yönetiminde Yaşam Döngüsü
 • İşletme Ve Aile İşletmesi Modelleri
 • Aile İşletmeleri İle İlgili Temel Konular: Kurumsallaşma, Profesyonel Yönetim, Aile Anayasası, Aile Konseyi, Devir Sorunları, Sürdürülebilirlik
 • Aile İşletmelerinde Yönetime Vekâlet Teorisi Ve Kurumsal Yönetim Açılarından Bakış
 • Aile İşletmelerinde İkinci Ve Sonraki Nesillere Devir Sorunları, Kuşaklararası Farklılıklar
 • Aile – İşletme İletişimi, Çatışmalar Ve Yönetimi
 • Aile İşletmelerinde Güven Konusu
 • Aile İşletmelerinde Büyüme, Yönetim Kurulu, Kurumsallaşma, Aile Meclisi Ve Halka Açılma
 • Aile Kültürü, İşletme Kültürü
 • Aile Şirketlerinde Stratejik Yönetim
 • Aile İşletmelerinin Geleceği: Değişim, İnovasyon Ve Markalaşma
 • Güçlü Aile Takımı Kurma Ve Aile Şirketi Liderliği konuları örneklerle anlatılır.